avatar support
9-18h - Mon. to Sat. 08700 11 51 51 United Kingdom local rate
arrow down support International : +33 (0)5 53 60 84 88
France : 05 53 56 62 54
avatar support
click for phone numbers
9-18h - Mon. to Sat.
08700 11 51 51 United Kingdom local rate International : +33 (0)5 53 60 84 88
France : 05 53 56 62 54
Search icon close icon navigation

BegrijpenDiagnostieken testen en bezichtigingen

Voorafgaand aan de verkoop van een woning in Frankrijk, is de verkoper verplicht om een reeks testen uit te laten voeren door een erkend deskundige. Deze testen heten Dossier Diagnostic Technique (DDT).

Deze tests geven informatie over een aantal verschillende factoren met betrekking tot het aan te schaffen onroerend goed. Ze zijn specifiek voor de Franse vastgoedmarkt en kunnen verschillen met testen die in het buitenland gedaan worden.


Vanuit onze ervaring hier bij Leggett Immobilier, vinden we dat het grootste verschil voor de meeste van onze klanten is, in tegenstelling tot sommige landen, dat een bouwkundig onderzoek niet is opgenomen in deze testen.

De "Dossier Diagnostic Technique" testen op:

 • Lood en Asbest: Verf wordt getest op loodgehalte voor alle woningen die zijn gebouwd vóór 1949; en alle huizen die zijn gebouwd vóór 1997 worden getest op aanwezigheid van asbest.
 • Gas (geleverd door nutsbedrijf) en Elektriciteit: Als gas of elektriciteit was geïnstalleerd of vernieuwd in de woning meer dan 15 jaar geleden ten opzichte van de verkoopdatum van het huis, dan zullen deze installaties ook gecontroleerd worden.
 • Natuurlijke risico's en parasieten: Alle woningen worden geëvalueerd voor natuurrampen (bijvoorbeeld overstromingen), en er wordt ook na gegaan of er risico's zijn door nabijgelegen industrie. Woningen in gebieden die mogelijk getroffen kunnen worden door parasieten die schade aan gebouwen kunnen toebrengen, worden getest op aanwezigheid van deze parasieten.
 • Energie-efficiëntie: Voorafgaand aan de woning die wordt geadverteerd, wordt een test uitgevoerd om vast te stellen hoe energie zuinig- en wat de mate van uitstoot aan broeikasgassen zijn.
 • Oppervlakte: Flats en appartementen, of woningen die deel uitmaken van een gemeenschappelijk gebouw, worden gemeten om te bevestigen welk oppervlakte is opgenomen in de verkoop.
 • Zwembad beveiliging: Als de woning een zwembad heeft (die is ingegraven en dieper dan één meter) zal de beveiliging worden getest.
 • Rookmelders: Vanaf maart 2015 zullen alle huizen een rookmelder moeten hebben.
 • Rioolering: Veel landelijk gelegen woningen in Frankrijk zijn niet op het riool aangesloten en hebben een "fosse septique" (septische tank.) Als dit het geval is, zal het systeem getest worden of het aan de huidige normen voldoet - vaak is dit niet geval. Waar het huis is aangesloten op het riool zal het lokale Stadhuis een certificaat afgeven ter bevestiging.

De DDT wordt soms uitgevoerd door de verkoper wanneer ze hun woning op de markt zetten. Leggett Immobilier probeert alle verkopende eigenaren aan te moedigen dit te laten doen. Echter, vaak worden deze tests uitgevoerd nadat een bod is gedaan. De meeste van deze testen zijn alleen voor kopers, men is alleen verplicht het volgende te corrigeren:

 • Als er geen veiligheids maatregelen zijn genomen voor het zwembad, zal de eigenaar deze eerst moeten nemen of herstellen voordat hij het huis in de verkoop kan zetten
 • Indien er problemen zijn ontdekt bij de test op termieten dan zullen deze eerst verholpen moeten worden hetzij door de eigenaar, hetzij door de kopende partij. Hierover kan onderhandeld worden.
 • Als de septic tank niet aan de voorwaarden voldoet dan zal de koper deze moeten voldoen. De kosten hiervoor kun je natuurlijk uit onderhandelen in de verkoopprijs

Septic tank - regelgeving in een notendop...

Als de septic tank niet in overeenstemming is met de huidige normen, dan moet dit worden aangepakt door de koper. De koper van de woning is verplicht het aan de huidige normen te laten voldoen binnen een jaar na aankoop van de woning. Dit kan betrekking hebben op de installatie van een totaal nieuw systeem.