avatar support
9-18h - Mon. to Sat. 08700 11 51 51 United Kingdom local rate
arrow down support International : +33 (0)5 53 60 84 88
France : 05 53 56 62 54
avatar support
click for phone numbers
9-18h - Mon. to Sat.
08700 11 51 51 United Kingdom local rate International : +33 (0)5 53 60 84 88
France : 05 53 56 62 54
Search icon close icon navigation

Wonen in Frankrijk ...Het Franse school systeem

Indien u van plan bent met het hele gezin naar Frankrijk te verhuizen, is het van belang dat u het Franse schoolsysteem goed begrijpt. Wij hopen dat onze gids over het Franse schoolsysteem u van enige hulp voorziet. Bij het bekijken van woningen met je Leggett makelaar, voel je vrij om hen te vragen over lokale scholen. Alle Leggett makelaars wonen in het gebied waarin zij werken en hebben dus een uitstekende lokale kennis.

Historisch gezien, wordt onderwijs beschouwd als een belangrijke prioriteit van alle politieke partijen in Frankrijk, en dit is nog steeds het geval. De overheidsuitgaven voor onderwijs zijn hoog. Leraren zijn van een hoge kwaliteit en statistisch gezien 90% van degenen die slagen in het Franse onderwijssysteem verlaten 62% met een diploma op baccalaureaat niveau.

Zoals bij vele aspecten van het Franse leven, uw lokale Mairie (gemeentehuis) is de beste plek om naar toe te gaan met eventuele vragen, en is ook de plek waar u uw kind kunt inschrijven voor school. Als het gemeentehuis niet in staat is om u te helpen, zullen ze u in de juiste richting wijzen. Probeer zo veel mogelijk vragen te stellen. De meeste Mairies zijn uitstekend in het bijstaan van de lokale inwoners met een verscheidenheid aan aspecten, het leven en scholen maken hier onderdeel vanuit..

Scholen voor jonge kinderen

De leerplicht begint op de leeftijd van zes, maar kleuterscholen (ecole maternelles) zullen kinderen zo jong als twee (mits ze zindelijk zijn) opnemen, de meeste ouders echter kiezen er voor om met school te beginnen rond de leeftijd van drie jaar. Er zijn ook een grote hoeveelheid van de staat uit gesubsidieerde crèches beschikbaar voor baby's en jonge kinderen.

Kleuteronderwijs is niet alleen spelen, hoewel een groot deel van het leren wordt bereikt door middel van spelen. De école maternelle bereidt kinderen goed voor op het toekomstige leven op school. Het leren van elementaire rekenen, lezen en schrijven, maar ook sociale vaardigheden zoals teamwork, respect voor anderen en verbeelding. Kinderen maken ook kennis met kunst, wetenschappen en lichamelijke opvoeding.

Basisschool - Basisschool: leeftijd tussen 6 - 11

De basisschool (Ecole Primaire) is verplicht en er is een duidelijke verandering in het onderwijs / leerstijl tussen kleuteronderwijs en basisonderwijs (Ecole Primaire). De lessen zijn gestructureerd en huiswerk wordt gegeven (hoewel dit zeer licht is in het begin.)

Middelbare school - College: Leeftijd 11 - 15

Het college curriculum is vrij divers. Te beginnen met onderwerpen die u zou verwachten, zoals Frans, wiskunde, kunst, moderne taal, wetenschap, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek en Sociale vaardigheden; het curriculum breidt uit naar onderwerpen zoals Work Discovery (om leerlingen kennis te laten maken met het werk proces) ; Verkeersveiligheid en Risicogedrag (ongevallenpreventie / behandeling etc.) De leerlingen zijn ook verplicht om een certificaat te halen.

In het laatste jaar van college moeten zij examen doen voor het Diplôme National du Brevet (DNB). De resultaten zijn gebaseerd op permanente evaluatie en een examen. Leerlingen die hebben gekozen voor een school voor beroepsonderwijs zullen het Certificaat Formation Générale (CFG) moeten halen.

Aan het eind van college, zullen leerkrachten en ouders beslissen of het in het belang van de leerling is om naar het Lycée door te gaan. Deze beslissing is niet alleen gebaseerd op de resultaten van het Brevet , maar ook gedrag, werkhouding, deelname in de klas, enz........

Bovenbouw middelbare school - Lycee 15 -18

Er zijn twee verschillende soorten Lycée die resulteren in twee verschillende soorten kwalificaties. In grote lijnen, zij die denken verder te studeren zullen naar een "algemeen / technisch 'lyceum gaan, diegenen die van plan om direct te gaan werken zullen een' beroepsopleiding / professionele ' lycée gaan. Apprenticeship centra maken ook deel uit van het voortgezet onderwijs.

Bij 'algemeen / technisch' lycée studeren de studenten voor het Baccalauréat (BAC). Deze kwalificatie is een automatische ingang aan een Franse universiteit. Het curriculum blijft breed, waardoor studenten met een breed scala aan opties naar de universiteit kunnen.

Bij een 'beroeps- / professional' lycee studeren studenten voor het Certificaat d'Aptitude Professionelle (CAP) of het Brevet d'Etudes Professionelles (BEP). Het BEP is meer technisch dan het CAP en kan de weg vrij maken voor een hoger beroepsopleiding op BAC niveau oftewel een baccalaureaat Professionnel.

Zij die een apprenticeship doen zullen een groot deel van hun tijd doorbrengen in de industrie en dat loon is gekoppeld aan het nationale minimumloon.

Nieuwkomers integreren

Franse scholen werken hard om nieuwkomers te integreren ongeacht de leeftijd van uw kind, de school zal u graag helpen waar mogelijk. Taal is van primair belang, de meeste scholen voorzien kinderen van extra lessen indien nodig. Het is belangrijk om uw kind te ondersteunen, terwijl ze de taal leren en niet volledig te vertrouwen op de school.

Scholing voor kinderen met speciale behoeften

Het onderwijssysteem is in staat om kwalitateit onderwijs te leveren aan gehandicapte kinderen en mensen met leerproblemen. Dit is een prioriteit geworden in Frankrijk. Als zodanig zijn leersystemen en faciliteiten verbeterd en opnieuw beoordeeld. Bijstand wordt gegeven op zowel collectieve als individuele basis binnen het regulier onderwijs of specialistische instelling. Er zijn subsidies beschikbaar voor gezinnen die kinderen met speciale behoeften hebben om de extra kosten die dat met zich meebrengen te ondersteunen.

Een godsdienstvrij systeem

Het is algemeen bekend dat het Franse openbaar onderwijs seculier is en zonder religieuze studies wordt onderwezen. Er zijn een aantal religieuze particuliere scholen in het land, die voornamelijk katholiek zijn.

Welke scholen wanneer?

Verplichte lagere school (Primaire) in de leeftijd van 6 - 11.

Vervolgens, het middelbaar onderwijs (Collège) in de leeftijd van 11 - 15.

Uiteindelijk, hoger middelbaar onderwijs (Lycée) in de leeftijd van 15 - 18.

Schooltijden

De meeste scholen zijn open tussen maandag en vrijdag (alleen 's ochtends op een woensdag) rond 8:30-4:30, hoewel dit kan variëren van school tot school.

Zitten blijven

"Redoubler" of zittenblijven, is een vrij veel voorkomend phenomeen in Frankrijk en als zodanig heeft het niet hetzelfde soort stigma dit in bepaalde landen het geval is. Als het nodig is dat een leerling een jaar overdoet zal dit op de suggestie van leraren gaan na een gesprek met de ouders van de leerling.

Privé Gaan

De meeste kinderen in Frankrijk zijn opgeleid in openbare scholen. Er zijn particuliere scholen, hoewel veel van deze werken onder contract van de staat, en voeren met name hetzelfde curriculum uit. De meeste particuliere scholen zijn katholiek, niet seculier, en de kosten zijn meestal niet erg hoog.

Internationale scholen

Het is mogelijk om in het Engels te studeren op een internationale school in Frankrijk. De meeste internationale scholen zijn gevestigd in Parijs, met de tweede hoogste concentratie die aan de Côte d'Azur. Internationale scholen zijn betalende scholen.


vindt uw droomhuis


Zoek in onze database met meer dan 15.500 woningen

Zoeken